Erfaringer fra foredrag om digitale fodspor

I snart 3 år har vi haft fornøjelsen af at modtage støtte fra Lærerstandens Brandforsikring til at holde foredrag om og udgive en guide til, hvordan man som ung forbereder sin digitale fremtid.

Efter en lang række foredrag i folkeskolen og på gymnasier vil jeg opsummere vores erfaringer samt de tilbagemeldinger, vi har fået.

Der er slet ingen tvivl om, at der er et kæmpe behov hos de unge for at forstå, hvad pokker det er der sker digitalt, og særligt, hvordan de selv kan styre deres data har interesse. Vores foredrag har været delt i to halvdele; den ene handler om at styre sine data for at beskytte privatlivet, mens den anden del handler om, hvordan man kan få data til at arbejde for sig.

De værktøjer der i dag er professionaliseret, er persontyper kortlagt ved hjælp af data, og her vil jeg fortælle om eet af de værktøjer, der kan bruges  fra 6. klasse; nemlig http://applymagicsauce.com (der tidligere hed “You-are-what-you-like”), og er udviklet af og drives af Cambridge University.

Jeg synes det var en sjov test vi skulle lave, om torsdagen. Jeg tror dog ikke helt den var 100% korrekt Men alt i alt var det virkelig godt efter min mening. Pige 10. klasse.

Netop persontyper kan bruges til diskussioner om fordele og ulemper ved den digitale transparens. For på den ene side, bruges persontypetest for at forbedre samarbejde på arbejdspladser og på den anden side, så kan kendskab til andre menneskers personlighed, dvs. deres stærke og svage sider og hvad der kan “tricke” dem, også udnyttes til at servere “det helt rigtige budskab” på det “helt rigtige tidspunkt“, altså en form for manipulation. De sociale mediers algoritmer bliver i større grad kodet op imod den enkeltes præferencer, og selvfølgelig har medier som Facebook, instagram og alle de andre helt styr på vores personlighedstyper hver især.

Databaserede personanalyser er desuden et eksempel fra den første bølge af robotter, software-automatiseringer og kan derfor også bruges til at illustrere, hvordan AI og algoritmer erstatter arbejdsprocesser.

AHA-oplevelsen for eleverne opstår, når de logger ind med deres Facebook-profil, og de “pludselig” får at vide, hvad deres likes fortæller om dem, deres anslåede alder, om de er maskuline eller feminine i deres udtryksform og hvor ekstroverte hhv. introverte, de er. Data bliver meget konkrete, fordi de nu kan se, hvordan deres egne data, faktisk bare det, de har liket, kan fortælle en masse om dem.

Det gode ved Applymagicsauce-app’en er, at den er hurtigt giver resultater. Har du bedre tid, kan du supplere med de dataværktøjer, der er omtalt på license2share, og f.eks. lade eleverne prøve begge typer af personlighedstest; den traditionelle (“gammeldags”), hvor eleven evaluerer sig selv, og så sammenligne med den databaserede. Disse test giver samtidig anledning til at tale om, hvordan man i gruppearbejde faktisk har fordel af at have forskellige persontyper.