Onlineid-calculator; Hvor højt scorer dit digitale brand?

Evaluer dit digitale brand

Søg på dit navn, besvar spørgsmål og få anbefalinger til, hvordan du kan øge kvaliteten af dit navnesøgeresultat.

Gå til onlineidcalculator

Indtast navn og mail.

Søg fra en browser, hvor du har slettet historikken. Log ud af Google-konti og skal det være helt optimalt, så log på din VPN, før du kalder google.com og starter din søgning.

Angiv antallet af søgeresultater, der passer på dig, kvaliteten af søgeresultatet m.v.

Du får en kvalitativ vurdering af dit personlige navnesøgeresultat; og i hvor høj grad, du har et tydeligt og entydigt digitalt brand.

Prøv også startpage.com og sammenlign resultatet.