Forebyg identitetstyveri

Du kan selv gøre en del for at undgå det ubehag, der er forbundet med at andre overtager din identitet og begynder at bruge penge i dit navn.

Det er en ubehagelig oplevelse, at andre misbruger ens navn, og det kan tage tid både at opdage og rydde op efter et ID-tyveri.

Med dit personnummer i hånden kan andre bl.a. åbne bankkontoer, oprette lån og foretage indkøb på nettet i dit navn. Du kan ikke forhindre indbrud i registre, men du kan sørge for, at det ikke er dig selv, der giver dit cpr-nr. til tyven.

Læs alle råd på lærerstandens brandforsikrings hjemmeside.

her er et uddrag:

Dét du kan gøre for dig selv

 • Undlad at handle på hjemmesider, hvor personnummer bruges som identifikation.
  Det er unødvendigt at oplyse dit personnummer, når du indhenter et tilbud eller køber en vare, og derfor er det som udgangspunkt også ulovligt, at forhandleren registrerer dit fulde personnummer i forbindelse med et varekøb. De første 6 cifre er typisk nok information til oprettelse i et virksomhedskartotek. 
 • Oplys kun dit personnummer til dem, du ved du kan stole på; til virksomheder og myndigheder, der har behov for at kende dit personnummer. Oplys aldrig dit personnummer i forbindelse med telefoniske henvendelser fra personer, du ikke har bedt om at blive kontaktet af.
 • Brug en kryptereret e-mail, hvis du har brug for at sende dit personnummer til fx bank, forsikringsselskab eller en myndighed. (Lad være med at bruge hotmail, .msn og tilsvarende).
 • Opret en spærrekode på dine digitale enheder, så andre ikke kan få adgang til dine oplysninger, hvis den/de bortkommer.
 • log altid ud fra sider, hvor du er logget på med NemID.
  Det er ikke altid npk at lukke browseren.
 • Installer de nyeste virusprogrammer og firewalls.
 • Tøm dine digitale enheder før du sælger dem.
  Det er ikke nok at slette filer og dokumenter. Du skal rense/ formattere hele harddisken.
 • Få spærret dit simkort, hvis din mobiltelefon bortkommer. 
 • Brug flere forskellige adgangskoder når du opretter profiler på nettet.

LBs anbefalinger til at forebygge identitetstyveri

Læs hvordan du selv kan være et godt digitalt bekendtskab og forebygge, at der er en i dit netværk, der bliver udsat for scamming og ultimativt identitetstyveri