Test & tutorials

Her er en samling af test og øvelser. Du kan give dig selv et basis kursus indenfor personlig datasikkerhed, online omdømme og dataforståelse ved at følge menuerne i højre kolonne.

Hvordan udtrykkes uenighed i forskellige kulturer?

Forskellige kulturer, nationaliteter, har forskellige måder at udtrykke sig på. Forskellige generationer har forskellige opfattelser af, hvad der er høfligt og uhøfligt. Noget der kan være acceptabelt i en social sammenhæng vil være det stik modsatte i en anden social sammenhæng.

Meget ligger i sproget. I Danmark er vi både åbenmundede og direkte - og det kan af andre kulturer opfattes som at være uhøflige. Denne test er både for sjov og til eftertanke. Du skal gætte, hvordan man udtrykker uenighed i forskellige kulturer.  Udsagnene er "oversat" til engelsk*.

*) Kilde Fish can't see water: How National Culture Can Make Or Break Your Corporate Strategy by Kai Hammerich and Richard D. Lewis.

Lær det selv: Personlig datasikkerhed

I disse øvelser, får du set din egen web-historik, lært at slette cookies og installeret en add-blocker. Du får tips til passwords og sikre mails. Hver øvelse tager mellem 5 og 10 minutter. 

Lær det selv: Online omdømme

Med de disse øvelser får du målt dit online brand, tjekket dit google-CV og får hjælp til at rydde op i de data, du gerne vil af med.

Lær det selv; Det data fortæller

Med disse øvelser får du set, hvad dine data fortæller om dig, hvordan data bruges til at kortlægge dig og hvordan du kan hente viden om andre.